24/06/2022

2. Psykisk helse og svangerskap, fødsel og barsel

0:00 00:58:14

24/06/2022

2. Psykisk helse og svangerskap, fødsel og barsel

by Nasjonalt senter for kvinnehelseforskning (Oslo universitetssykehus)

  • Show notes

Tar vi psykisk helse på alvor i svangerskaps- og barselomsorgen i Norge? Vi snakker med professor og forsker Malin Eberhard-Gran om hvor vanlig det er å få en psykisk lidelse i forbindelse med å føde et barn, og hvor godt rustet det norske helsevesenet er for å fange opp disse kvinnene og tilby hjelp. Mette Schjelderup forteller at hun som helt frisk fikk posttraumatisk stresslidelse (PTSD) etter en traumatisk fødselsopplevelse.

Gjester: Malin Eberhard-Gran og Mette Schjelderup.