10/02/2022

SLT - Samordning av lokale rus og kriminalitetsforebyggende tiltak

0:00 00:17:14

10/02/2022

SLT - Samordning av lokale rus og kriminalitetsforebyggende tiltak

by Både Og AS

  • Show notes

Hvordan fungerer SLT-modellen? Hvordan jobber en av landets 180 SLT-koordinatorer for å sikre at ressurser som finnes lokalt i kommunene som politi, frivillig sektor og næringsliv blir mer samkjørt og målrettet? Knut Skedsmo (Sfk) og Indira Derviskadic (SLT-koordinator) gir eksempler på at tverrfaglig samarbeid kan virke i kampen mot radikalisering, rusmisbruk og annet. Sekretariatet for konfliktrådene (Sfk) har det nasjonale ansvaret for faglig oppfølging og støtte til SLT-samarbeidet i kommunene.