Konfliktrådspodden

Konfliktrådet hjelper deg med å løse konflikter, enten det dreier seg om lovbrudd eller sivile konflikter. Erfarne meklere forteller om hva som skjer i meklingsrommet når de møtes - de som har noe uoppgjort seg imellom. Spørsmålene i metoden "Gjenopprettende prosess" brukes i alle sakstyper enten det dreier seg om tyveri, vold, mobbing, nabokonflikter, vold i nære relasjoner eller andre konflikter. Det er ikke alltid noe å mekle om, men det er alltid noe å snakke om.

19/08/2019

Mobbing

0:00 00:14:45

19/08/2019

Mobbing

by Både Og AS

  • Show notes
Ei jente i 9. klasse uteblir fra skolen. Årsaken er mobbing fra ei annen jente i klassen. Skolen spør om konfliktrådet kan ta saken. Helle Rånes forteller hva som skjer i meklingsrommet i mobbesaker