14/05/2020

Meklerrollen

0:00 00:18:11

14/05/2020

Meklerrollen

by Både Og AS

  • Show notes
Til konfliktrådet kommer du ikke med juridiske paragrafer. Du tar med deg konflikten til meklingsmøtet og gjennom dialogen kan du og motparten finne fram til en løsning begge kan godta. Kirsti Kolle Grøndal, tidligere statsråd og stortingspolitiker, er en av landets ca. 600 konfliktrådsmeklere som bidrar til det. Svein Roppestad har tatt ut mange meklere til vervet, og vet hvilke personlige egenskaper som er viktig i meklerrollen. Konfliktrådene i Norge trenger stadig nye meklere.