13/06/2022

260: Försäkringstvisten och slutet på slaveriet

0:00 00:31:45

13/06/2022

260: Försäkringstvisten och slutet på slaveriet

by Monopol Media AB

  • Show notes

I augusti 1781 hissas seglen på skeppet The Zong. Några månader senare slutar resan i massmord. Massakern ska sen bevaras till eftervärlden i form av ett – till ett början ganska alldagligt – försäkringsärende. En dispyt som i sin tur ska komma att påverka hela slavhandelns historia.