22/09/2022

Surrogatmoderskap – ett rättsligt dilemma och haltande föräldraskap

0:00 00:49:01

22/09/2022

Surrogatmoderskap – ett rättsligt dilemma och haltande föräldraskap

by Norstedts Juridik

  • Show notes
Surrogatmoderskap innebär att en kvinna bär och föder ett barn med det uttalade syftet att barnet ska överlämnas till utomstående, tilltänkta föräldrar. Det är förbjudet i Sverige, vilket är skälet till att många barnlösa i stället beger sig utomlands.  Vid hemkomsten uppstår ett haltande föräldraskap då de tilltänkta föräldrarna inte erkänns som juridiska föräldrar i Sverige. En krock uppstår mellan lagstiftarens vilja att ta avstånd och plikten att skydda de barn som ändå föds genom ett sådant arrangemang. Möt juristen Emma Dalén i Juridikens värld, som har biträtt över 100 barn som kommit till världen genom surrogatarrangemang.  Hör henne berätta om de juridiska utmaningarna, Högsta domstolens ”Alexanderhugg” och de känslomässiga aspekterna av arbetet.