26/05/2022

Innovation i fokus – om myndighetsdriven innovation och AI som demokratisk rättighet

0:00 00:57:22

26/05/2022

Innovation i fokus – om myndighetsdriven innovation och AI som demokratisk rättighet

by Norstedts Juridik

  • Show notes

Myndigheter anses av många vara förändringsobenägna och långsamma när det gäller att ta till sig ny teknik eller nya sätt att arbeta. Men det finns exempel som också tyder på att de är i framkant, och istället driver på utvecklingen. Ett exempel är Skatteverkets e-tjänst för deklaration, ett annat är innovationsarbetet som drivs på Domstolsverket. Hur arbetar svenska myndigheter med innovation och vem ansvarar? Hur kan myndigheter samarbeta för att effektivisera arbetet och dra nytta av varandra och finns det lärdomar som den privata sektorn kan dra nytta av?

I dagens avsnitt pratar vi om innovation, AI, etik och rättvisa med John Lagström, affärsjurist, medlem i EU:s expertgrupp för AI och ny teknik inom rättsväsendet och IT-strateg och Innovationsledare på Domstolsverket.