09/02/2023

Komplexitet i tvister - hur sannolikt är egentligen sannolikt?

0:00 00:59:40

09/02/2023

Komplexitet i tvister - hur sannolikt är egentligen sannolikt?

by Norstedts Juridik

  • Show notes

Hur bör man tänka kring komplexiteten i juridiska tvister och hur kan man gå till väga för att kvantifiera risken med olika beslut och skapa ett bättre beslutsunderlag? Jurister och advokater använder ofta ord som ”troligt” eller ”sannolikt ” för att beskriva sin åsikt om ett visst utfall. ”Det är sannolikt att vi vinner”. En konsekvens av det är att beslutsfattaren, tex klienten, ledningen eller styrelsen måste försöka tolka detta och göra sig en egen uppfattning. Men hur sannolikt är egentligen sannolikt?

I detta avsnitt av Juridikens värld pratar vi om just detta med Olof Heggemann, grundare av Eperoto, ett legal tech företag som byggt ett digitalt verktyg för analys av tvister.