07/09/2021

Utbildning för hållbar utveckling

0:00 00:47:10

07/09/2021

Utbildning för hållbar utveckling

by Klara Bolander Laksov SU, Lotta Fröjdfeldt MDH, Nicolette Karst LU, Britt-Inger Johansson UU

  • Show notes
Detta avsnitt handlar om ”Utbildning för hållbar utveckling”, hur vi svarar upp mot kraven, olika problem, lösningar och aspekter på olika nivåer, både strukturellt och för enskilda lärare.

Spanare i detta avsnitt är Lena Gumaelius, prorektor på Mälardalens högskola, Anders Rosén, universitetslektor och vice föreståndare för KTH Global Development Hub och Maria Wolrath-Söderberg  utvecklingsledare för den högskolepedagogiska utvecklingsenheten på Södertörns högskola. Avsnittet leds av Britt-Inger Johansson professor i konstvetenskap på Uppsala universitet.

Musik: Checkie Brown - City Walk (CB 048) CC-BYNCSA from free music archive-org