Helseaktuelt: Snakkes med Nakstad

Lege og divisjonsdirektør Helen Brandstorp snakker med lege og ass. direktør Espen Rostrup Nakstad om aktuelle temaer som berører helsesektoren under koronakrisen. 

Podcasten er en del av Helseaktuelt – en digital publikasjon fra Helsedirektoratet.

04/12/2020

Kan det være demens? 🧑‍⚕️

0:00 00:20:32

04/12/2020

Kan det være demens? 🧑‍⚕️

by Helsedirektoratet

  • Show notes
For første gang er det gjort faktiske undersøkelser på antall personer i Norge som har demens. 2. desember ble det nye og mer presise tallet lagt frem – og det er altså ca 101 000 personer i Norge som lever med demenssykdom.

Men det er bare om lag halvparten av dem som har en registrert diagnose. Og uten diagnose – ingen hjelpetilbud eller tilrettelegging fra kommunale helsetjenester. Så, hvordan får vi gitt flere den demensdiagnosen de trenger for å få hjelpen de har krav på? Her spiller fastlegene en sentral og utrolig viktig rolle.

Vi får besøk av fastlege Rebecca Setsaas fra Kolbu legesenter i Østre Toten.