28/11/2022

Great Books #38 Plutarkos: Levnadsteckningar (Caesar och Cato den yngre)

0:00 00:44:02

28/11/2022

Great Books #38 Plutarkos: Levnadsteckningar (Caesar och Cato den yngre)

by Under Produktion

  • Show notes
Simon och Erik har läst två levnadsöden av Plutarchos, Caesar och Cato den yngre