05/04/2022

#165 Har Linnea Henriksson sett "Kvinnaböske" sova sittande?

0:00 00:47:56

05/04/2022

#165 Har Linnea Henriksson sett "Kvinnaböske" sova sittande?

by Emil Persson / Perfect Day Media

  • Show notes
Vet artisten Linnea Henriksson exakt hur mycket skorpmjöl som finns kvar i skafferiet på sitt lantställe? Tror hon att frisparksvarianter fortfarande är vanligt förekommande inom fotboll? Och förlorade hon oskulden i ett pojkrum där häftmassaavtrycken från en hastigt nedriven Pamela Anderson-plansch inte ens hade hunnit kallna på väggen?