02/03/2021

#132 Ger Emma Frans sina barn skolbetygsbaserad veckopeng?

0:00 00:02:12

02/03/2021

#132 Ger Emma Frans sina barn skolbetygsbaserad veckopeng?

by Emil Persson / Perfect Day Media

  • Show notes
Vill forskaren och epidemiologen Emma Frans att det ska bli fullsmockat på IVA i Norge? Utvecklade hon, under sina singelår, ett rigoröst system för att inte fastna i urinvägsinfektionsträsket? Och blir det allt svårare för henne att uttrycka sina innersta tankar om monarkin nu när hon tackat ja till att ta emot medalj av kungen?