18/02/2021

#24 Den sannolika mördarens metod

0:00 01:27:09

18/02/2021

#24 Den sannolika mördarens metod

by Magasinet Filter

  • Show notes
Filterredaktionen och författaren Thomas Pettersson skärskådar hur och varför Stig Engström dag för dag ändrade sin berättelse efter Palmemordet, och hur hans så kallade förväxlingsstrategi egentligen växte fram. Dessutom premiärspelar Mattias Göransson sin discodänga »Eftervärldens dom«. Ur innehållet: bevisvärdering, lögnens anatomi och åtta nya kapitel.