Filip & Fredrik podcast

En gång i veckan ägnar de en timme åt varandra, i ett samtal som ingen jävel får störa. Kan de inte bara få göra det? Låt dem hålla på! Det är NYTTIGT för dem.

13/04/2023

670. ”En Stefan och Krister-canceling”

0:00 01:01:30

13/04/2023

670. ”En Stefan och Krister-canceling”

by filipandfredrik.com

  • Show notes

Arga Snickaren tar sig an Louvren på fem dagar, Fredrik värjer sig för att bli en Siewert Öholm på resan i Paris och katolska präster världen över slutar nu upp för att stötta grävande journalisters jobb med att hitta övergreppen inom buddistmunks-världen.