Filip & Fredrik podcast

En gång i veckan ägnar de en timme åt varandra, i ett samtal som ingen jävel får störa. Kan de inte bara få göra det? Låt dem hålla på! Det är NYTTIGT för dem.

18/08/2022

636. "Piska mig hårt"

0:00 00:57:18

18/08/2022

636. "Piska mig hårt"

by filipandfredrik.com

  • Show notes

Filips många fadäser när det kommer till att follow through, Rammsteins penis-avgjutningar som merch och om piskorna som vi alla behöver för att komma nån vart livet