Filip & Fredrik podcast

En gång i veckan ägnar de en timme åt varandra, i ett samtal som ingen jävel får störa. Kan de inte bara få göra det? Låt dem hålla på! Det är NYTTIGT för dem.

30/06/2022

629. Vidrigast EVER om Riviera-ryssar

0:00 00:56:38

30/06/2022

629. Vidrigast EVER om Riviera-ryssar

by filipandfredrik.com

  • Show notes