Filip & Fredrik podcast

En gång i veckan ägnar de en timme åt varandra, i ett samtal som ingen jävel får störa. Kan de inte bara få göra det? Låt dem hålla på! Det är NYTTIGT för dem.

04/11/2021

595. ”Det behöver inte vara dyrt att festa”

0:00 01:02:58

04/11/2021

595. ”Det behöver inte vara dyrt att festa”

by filipandfredrik.com

  • Show notes

Demolerade toastolar á la Berlin eller krussidullfria toastolar alla Peter Wikingsson? ”All-the-trimmings picknicks”, Edward Bloms oskrytiga föräldraskap, Tottenhams personlighetslösa tränare och Jamaicanska psilocybin resort!