02/09/2021

586. ”I like it, what is it?”

0:00 00:56:20

02/09/2021

586. ”I like it, what is it?”

by filipandfredrik.com

  • Show notes

Wag The Dog graviterande cyniker, hellre dåliga åsikter men bra låtar än motsatsen och Filip blir utskåpad av stewarden på SAS!