20/05/2021

571. ”Introduce him to EVERYONE”

0:00 01:06:40

20/05/2021

571. ”Introduce him to EVERYONE”

by filipandfredrik.com

  • Show notes

Carl Bildts inmålande av sig själv i ett ”jag är alltid upptagen”-hörn när det i själva verkat kanske är så att telefonen slutat ringa och kalendern står tom, Thorsten Flinks elektriker och den medhummande samtalsboosten!