07/05/2020

517. ”Den växellösa cykeln”

0:00 00:56:49

07/05/2020

517. ”Den växellösa cykeln”

by filipandfredrik.com

  • Show notes

Aldrig har IFK Göteborgs Torbjörn Nilsson jämförts med Michael Jordan och Jerry Seinfeld. Förrän nu. Fredrik om hur omklädningsrummets hårda jargong och gliringstäta stämning gör honom otrygg. Och så om hur Anders Tegnells tilltro till den svenska mobiltäckningen helt ritat om den internationella mediakartan!