14/10/2021

§68 Kulturprofil, gråsonesex og samtykkekrav

0:00 00:36:40

14/10/2021

§68 Kulturprofil, gråsonesex og samtykkekrav

by Moderne Media

  • Show notes

12. oktober startet ankesaken mot «Kulturprofilen». Han er tiltalt for overgrep mot flere kvinner. Han ble dømt i tingretten og ankesaken behandles i lagmannsretten frem mot jul. Hva handler denne saken om?

 

1 av 10 kvinner har opplevd voldtekt minst en gang. Og Mørketallene er store. Ni av ti som opplever voldtekt anmelder ikke forholdet. Av de tilfellene som anmeldes, henlegges fire av fem saker. Og så har vi denne gråsonen, hvor det kan være uklare grensedragninger, kalt gråsonesex, eller gråsonevoldtekt. Har vi et tilstrekkelig strafferettslig vern mot ufrivillig sex? Er jussen god nok eller bør vi få en egen samtykkelov?

 

Professor og instituttleder ved institutt for kriminologi og rettsosiologi ved Det juridiske fakultet i Oslo, May-Len Skilbrei er på besøk i studio for å snakke med programleder Marianne Reinertsen om dette vanskelige temaet. May-Len jobber med, og forsker på, seksualisert vold, seksuallovbrudd og forholdet mellom seksualitet og makt.