22/07/2021

§55 22. juli

0:00 00:40:19

22/07/2021

§55 22. juli

by Moderne Media

  • Show notes

Det er 10 år siden terrorangrepene 22.juli 2011. 77 mennesker ble drept I angrepene på Utøya og i Regjeringskvartalet, og altfor mange mennesker ble skadet eller mistet noen de var glade i. Regjeringskvartalet ble ødelagt, og det ble store økonomiske kostnader.

Og i møte med de forferdelige konsekvensene av 22.juli angrepene, en helt ekstraordinær hendelse i vårt samfunn – hva er jussens rolle i møte med dette? Hvordan har retten håndtert og møtt 22.juli – og kan jussen bidra til heling av samfunnet etter slike hendelser? Og i så fall hvordan?

 Jussprofessorene Ingunn Ikdahl og Kristin Bergtora Sandvik forteller om overgangsrettferdighet og jussens begrensninger i dagens episode.  De leder et forskningsprosjekt om 22.juli ved Det juridiske fakultet i Oslo.