29/09/2022

§118 Jusshits: ID-tyveri, hatprat mot barn og promillesparkesykling

0:00 00:38:50

29/09/2022

§118 Jusshits: ID-tyveri, hatprat mot barn og promillesparkesykling

by Moderne Media

  • Show notes

Det er tid for å oppsummere månedens jusshits! Kjetil Kolsrud (redaktør Rett24) og Merete Smith (generalsekretær Advokatforeningen) gir deg de viktigste sakene fra september. I tillegg avslører panelet månedens hjertesukk eller hjertebank i slutten av episoden.

Denne måneden har det vært flere spennende saker i Høyesterett, og ny dom har falt om ID-tyveri og hatefulle ytringer mot barn.

Hvem skal bære ansvaret for Olga-svindel – den enkelte eller banken?
Er vurderingen etter rasismeparagrafen annerledes hvis ytringen retter seg mot et barn? Og hvorfor har avgjørelsen fått kritikk?

Før sommeren ble elsparkesykler omklassifisert og likestilt med bil når det gjelder straff for promillekjøring. Hvilke utslag gir det? Og hvorfor ser vi nå en stor forskjell i straffesanksjoner i ulike domstoler?

Vi snakker også litt om lærerstreik og tvungen lønnsnemd. Episoden ble spilt inn før det ble klart at det blir tvungen lønnsnemd i streiken.

Les dom om ID-tyveri leses her

Og dom om hatefulle ytringer mot barn her.

Jusspodden sponses av stiftelsen Lovdata. Lenker over leder til Lovdatas åpne sider. Jusspodden er uavhengig og Lovdata legger ikke føringer på produksjonen.