02/06/2022

§101 Spionasje

0:00 00:42:19

02/06/2022

§101 Spionasje

by Moderne Media

  • Show notes

Opprullingen av Arne Treholt som spion er den mest berømte saken om spionasje i Norge. Men det er ikke den eneste.

Spionasje er verdens nest eldste yrke. Og alle land driver med det, også Norge.

Vi fikk nylig en ny lov om Etteretningstjenesten, og de siste årene har det vært rullet opp flere spionasje-saker.

Frode Berg ble avslørt og arrestert for spionasje i Russland, og i 2020 ble en mann arrestert på Villa Paradiso, mistenkt for spionasje.

Hvordan rekrutteres egentlig spioner, og hva er det man vil oppnå?

I denne episoden handler det om hysj hysj-tjenestene – og sakene. Karsten Friis er seniorforsker på NUPI og ekspert på sikkerhet og forsvar. Karsten forteller om ulike former for spionasje, i tillegg til at han og Marianne diskuterer spionasje-sakene og skandalen i Dansk etterretning.

Bestemmelsene om spionasje står i straffeloven §§121-127.

Til info er lenken til Lovdatas åpne sider. Lovdata er Jusspoddens sponsor.