06/05/2021

§42: Familievold

0:00 00:35:57

06/05/2021

§42: Familievold

by Moderne Media

  • Show notes

Familien skal være den som støtter deg, og være der uansett. Men for noen blir det helt motsatt, den som er nærmest blir den du frykter mest. Hvilket vern har du i en slik situasjon? Nå har pandemien og restriksjonene vart et år, og politiet rapporterer om mer familievold og relasjonsvoldtekter enn før koronaåret. Gjør vi nok for å beskytte barn og partnere mot vold?

 NIMs direktør, Adele Matheson Mestad, forteller i denne episoden hvilket vern du har krav på om du blir utsatt for vold i nære relasjoner, hvilke forpliktelser statene har – og om det blir fulgt opp i praksis.