Jusspodden

Har du tenkt på hvor mye av det du gjør i løpet av dagen som i bunn og grunn er jus? Hvor mye av det vi hører om i media, som politikerne snakker om og som vi mener noe om, som faktisk er jusrelatert? Omtrent alle sider av livet og samfunnet vårt reguleres av lover og regler, men hvor mye vet vi egentlig om det? Ved å snakke med eksperter om dagsaktuelle temaer, ønsker Marianne Reinertsen å bringe jusen til folket! For samarbeid: info@modernemedia.no

01/06/2023

§153 Skyldig! Eller?

0:00 00:36:59

01/06/2023

§153 Skyldig! Eller?

by Moderne Media

  • Show notes

Hvis du drar frem hagla og en person ender opp død – er du skyldig? Når har du drept noen med forsett og når er det uaktsomt – og hvorfor betyr det noe når personen uansett døde som følge av dine handlinger? Hvor langt kan du gå og fortsatt angre – og når fanger det strafferettslige bordet?

Ukens gjest er Katrine Holter. Hun er førsteemanuensis på Politihøgskolen og ekspert på strafferett og skyld.

Lenker:

Haglesaken: HR-2023-469-A
Reglene om skyld i straffelovens kapittel 3

Jusspodden sponses av stiftelsen Lovdata. Lenker over leder til Lovdatas åpne sider. Jusspodden er uavhengig og Lovdata legger ikke føringer på produksjonen.