25/02/2021

#30: ID-tyveri

0:00 00:33:11

25/02/2021

#30: ID-tyveri

by Moderne Media

  • Show notes

Vi hører stadig historier om folk som har blitt utsatt for ID-tyveri. Det fremstår som den store skrekken, for ikke bare opplever du å bli svindlet, du kan også risikere å bli erstatningsansvarlig overfor barnkene for beløpet.
Hva er jussen i slike tilfeller? Hvilke rettigheter har du om ID-tyveri skjer deg?
Nå har det kommet ny regulering – hvilke konsekvenser får det?

 Norges fremste ekspert på ID-tyveri, Marthe Eidsand Kjørven, kommer på besøk i studio i denne episoden av Jusspodden.