01/12/2022

§127 Silje-saken og rettsskandaler mot barn

0:00 01:00:59

01/12/2022

§127 Silje-saken og rettsskandaler mot barn

by Moderne Media

  • Show notes

Vi tenker på barn som sårbare og uskyldige. Tanken på at barn kan gjøre grufulle handlinger er vanskelig å ta inn over seg og akseptere. Men det skjer. Eller så kan de bli mistenkt for det. I Silje-saken ble en liten jente drept, og flere små gutter pekt ut som mordere. Dette skulle senere bli en stor rettsskandale, som har blitt gjenopptatt – og snart kommer resultatet av den nye undersøkelsen.

Blir rettsikkerheten til mistenkte barn ivaretatt i Norge?

Asbjørn Rachlew er politioverbetjent og ekspert på avhørsteknikk. Han er også forsker på Senter for menneskerettigheter ved UiO og lærer på Politihøgskolen. Rachlew forteller i denne episoden om Silje-saken og andre saker hvor barn har blitt utsatt for ulovlige politimetoder. I tillegg får vi vite om arbeidet med å styrke rettssikkerheten til mistenkte barn og nye regler om avhør av mistenkte barn som er på trappene.

Silje-saken var ferdig etterforsket og lå til vurdering hos statsadvokaten. Etter nye tips i midten av november har saken blitt sendt tilbake for ytterligere etterforskning.

Merknad: Retningslinjene som utarbeides om avhør av mistenkte barn gjelder også for politiets avhør av andre sårbare grupper, for eksempel mistenkte med kognitive funksjonsnedsettelser.»

Hør mer om avhør, manipulasjon, bekreftelsesfeller og Tengs-saken i episode 70 og avhør av terrorister i episode 85.