03/06/2021

EUs grønne giv: Handlingsplaner og lovgivning i et voldsomt tempo

0:00 00:34:01

03/06/2021

EUs grønne giv: Handlingsplaner og lovgivning i et voldsomt tempo

by Moderne Media

  • Show notes

Catherine Banet, førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo, leder oss gjennom en jungel av direktiver og forordninger som både norsk politikk og næringsliv står ovenfor når EU-kommisjonen legger frem Fit for 55. Vi snakker om sentrale spørsmål innenfor energiretten og hvordan jussen bør tilpasses teknologiens raske utvikling.