24/09/2020

Verktyg och metod

0:00 00:24:20

24/09/2020

Verktyg och metod

by Myndigheten för yrkeshögskolan

  • Show notes
I det här avsnittet fördjupar vi oss i de metoder och verktyg som underlättar omställningen från platsbunden undervisning till undervisning på distans. Både lärare och studerande har gjort viktiga erfarenheter av vårens omställning. Avsnittets gäster Mons Finn Bergman, studerande vid The Game Assembly i Malmö och Inger Lindqvist, IKT-pedagog och konsult hos Yrkesakademin, delar med sig av erfarenheter och konkreta tips.