02/11/2018

Episode 64: Friminutt (med Simon Malkenes)

0:00 1:35:06

02/11/2018

Episode 64: Friminutt (med Simon Malkenes)

by Moderne Media

  • Show notes
  • Share

Bonusepisode som ble spilt inn 11. oktober med en mye omtalt gjest i studio. Simon Malkenes snakker med Dag og Gunnar om den nye boka hans “Det store skoleeksperimentet”, sine opplevelser fra klasserommet som lærer, og medieoppslag om vold i osloskolen. Det blir en lærerik samtale om hvordan inntaksordningen fungerer, segregering i skolene, og hvordan fritt skolevalg kun er fritt for de som kan velge.


Simon Malkenes’ bok Det Store Skoleeksperimentet: http://www.manifest.no/simon_malkenes_det_store_skoleeksperimentet

Simon Malkenes på Dagsnytt 18: https://tv.nrk.no/serie/dagsnytt-atten-tv/NNFA56030518/05-03-2018#t=45s

Simon Malkenes tildeles Fritt Ords Honnør: http://www.frittord.no/aktuelt/simon-malkenes-far-fritt-ords-honnr/

Lærer Clemens Saers, angrepet av elev: https://www.nrk.no/ostlandssendingen/livsvarig-skadet-av-elev-_-na-saksoker-han-kommunen-1.13967164

Metoden; New Public Management (NPM): https://snl.no/New_Public_Management