15/11/2017

Episode 18: Havsnød (med Sebastian Stein)

0:00 1:31:12

15/11/2017

Episode 18: Havsnød (med Sebastian Stein)

by Moderne Media

  • Show notes
  • Share
"'Det er bedre å hjelpe dem der de er!', hører vi ofte fra folk som ofte er kritiske til innvandring. Men er det egentlig riktig? Burde båtflyktninger som reddes i havsnød returneres til utreisestedet for å fjerne insentivet for å ta den farlige ferden over Middelhavet? Hvorfor tar folk i det hele tatt sjansen på å flykte den farlige veien til Europa. Er de bare lykkejegere? Sebastian Stein har jobbet i Leger uten grenser og har engasjert seg mye i disse spørsmålene. Vi snakker med ham om hans egne erfaringer fra redningsskip i Middelhavet og om hans tanker til hvordan vi best kan løse de utfordringene flyktningsituasjonen medfører."