31/03/2020

Episode 121: Hjertelur (med Eirin Evjen)

0:00 01:40:20

31/03/2020

Episode 121: Hjertelur (med Eirin Evjen)

by Moderne Media

  • Show notes
I disse pandemiske tider kan dere være lurt å være smart og effektiv i måten vi styrer samfunnet og bruker våre penger. Derfor tok vi en prat med generalsekretær i Effektiv Altruisme Norge, Eirin Evjen, om hva bevegelsen hennes driver med, hvordan de tenker rund globale kriser, og om hvordan du som individ kan gjøre mest mulig nytte per krone du bruker. For selv altruistiske valg kan være umoralske når de settes opp mot mer effektive alternativer. Men gjør det så mye? Er det ikke bare bra at alle prøver å hjelpe der de kan? Eller bør vi stille krav om at penger som doneres brukes mer fornuftig? Og hva med myndighetene? Hvordan bør de bruke av fellesskapets pengebinge for å gjøre mest mulig godt for verden?


Referanser:
effektivaltruisme.no
gieffektivt.no
80000hours.org
effectivealtruism.org
givewell.org
animalcharityevaluators.org
cser.ac.uk

Eirin Evjen kan kontaktes på: post@effektivaltruisme.no

Livestream: https://www.youtube.com/watch?v=SQA8dr9vbsA

Tvilsomt med Tjomlid: "101 facts that will drive you mad": https://youtu.be/Do6thPub75c