12/09/2017

Episode 11: Demokratull

0:00 1:14:22

12/09/2017

Episode 11: Demokratull

by Moderne Media

  • Show notes
  • Share
Dag lurer på om ikke demokrati som styreform er litt oppskrytt, og Gunnar har et par forslag til nye måter å gjennomføre valg på. Det ble prat om Blomsterpartiet, skolesystemet, trynefaktor og om ikke folks politiske engasjement egentlig er en uting.