07/07/2022

Avsnitt 17. Valdeltagande och representation

0:00 00:35:59

07/07/2022

Avsnitt 17. Valdeltagande och representation

by DELMI

  • Show notes
I vilken utsträckning röstar olika grupper av utrikesfödda och deras barn, och vilka partier röstar de på? I september 2022 är det val i Sverige där asylmottagande, arbetet med integration och konsekvenserna av segregation står högt på dagordningen. Tidigare forskning från Delmi, Valdeltagande och representation - om invandring och politisk integration i Sverige (2017:7), bekräftar att utrikesfödda deltar i betydligt lägre grad än inrikesfödda i allmänna val. Pieter Bevelander, professor i internationell migration och etniska relationer på Malmö universitet och ledamot för Delmi, diskuterar forskningsresultatet samt hans nya Policy brief Vilka är mest benägna att rösta i svenska lokala val? Lokalt valdeltagandet bland utrikesfödda i Sverige (2022:7). Daniel Wohlgemuth, ämnesråd på Enheten för medier och demokrati, Kulturdepartementet, delar med sig av valdeltagarinsatser för att jämna ut skillnader i valdeltagande mellan olika befolkningsgrupper och valdistrikt. Zaynab Ouahabi som arbetar som teamledare med projektet ”Gör din röst hörd” på ABF Sverige berättar om hur de fick utrikesfödda att rösta i valet 2018 och strategier för årets val.