Delmi-podden

Delmi-podden är en podcast om migration och forskning som ges ut av Delegationen för migrationsstudier, en oberoende kommitté som initierar studier och förmedlar forskningsresultat som underlag till framtida migrationspolitiska beslut och för att bidra till samhällsdebatten. I podden kommer rapportförfattare och andra experter bjudas in och intervjuas av programledaren Ann-Louise Rönestål Ek och Delmis Diana Sarbast. Delmi-podden special (avsnitt 11–13) leds av Mats Bergstrand. 

Läs mer på www.delmi.se och ta del av Twitter-uppdateringar på @Delmigram.

07/07/2022

Avsnitt 17. Valdeltagande och representation

0:00 00:35:59

07/07/2022

Avsnitt 17. Valdeltagande och representation

by DELMI

  • Show notes
I vilken utsträckning röstar olika grupper av utrikesfödda och deras barn, och vilka partier röstar de på? I september 2022 är det val i Sverige där asylmottagande, arbetet med integration och konsekvenserna av segregation står högt på dagordningen. Tidigare forskning från Delmi, Valdeltagande och representation - om invandring och politisk integration i Sverige (2017:7), bekräftar att utrikesfödda deltar i betydligt lägre grad än inrikesfödda i allmänna val. Pieter Bevelander, professor i internationell migration och etniska relationer på Malmö universitet och ledamot för Delmi, diskuterar forskningsresultatet samt hans nya Policy brief Vilka är mest benägna att rösta i svenska lokala val? Lokalt valdeltagandet bland utrikesfödda i Sverige (2022:7). Daniel Wohlgemuth, ämnesråd på Enheten för medier och demokrati, Kulturdepartementet, delar med sig av valdeltagarinsatser för att jämna ut skillnader i valdeltagande mellan olika befolkningsgrupper och valdistrikt. Zaynab Ouahabi som arbetar som teamledare med projektet ”Gör din röst hörd” på ABF Sverige berättar om hur de fick utrikesfödda att rösta i valet 2018 och strategier för årets val.