Delmi-podden

Delmi-podden är en podcast om migration och forskning som ges ut av Delegationen för migrationsstudier, en oberoende kommitté som initierar studier och förmedlar forskningsresultat som underlag till framtida migrationspolitiska beslut och för att bidra till samhällsdebatten. I podden kommer rapportförfattare och andra experter bjudas in och intervjuas av programledaren Ann-Louise Rönestål Ek och Delmis Diana Sarbast. Delmi-podden special (avsnitt 11–13) leds av Mats Bergstrand. 

Läs mer på www.delmi.se och ta del av Twitter-uppdateringar på @Delmigram.

01/06/2023

Avsnitt 22. Hur fungerar återvändande?

0:00 00:56:40

01/06/2023

Avsnitt 22. Hur fungerar återvändande?

by DELMI

  • Show notes

Personer som inte har laglig rätt att vistas i Sverige, bland annat efter ett avslag eller kanske för att de inte har sökt uppehållstillstånd ska återvända till sina hemländer. Vissa vill återvända frivilligt medan andra måste återvända under tvång. Hur fungerar det egentligen när en människa ska återvända till sitt hemland? Vilka myndigheter är inblandade och hur arbetar de? Vilka svårigheter finns i processen, sett från myndigheternas, de återvändandes och mottagarländernas perspektiv? Hur kan man fånga upp och stötta sårbara personer? Och vilka diplomatiska verktyg fungerar bäst för att underlätta återvändande till tredjeland?

Avsnittet är det första av sex som ingår i Delmis AMIF-finansierade projekt ”Återvändande som internationell migrationspolitik: samordning inom och över nationella gränser”.