Civita-foredraget

Civita-foredraget, er en ny månedlig podcast og foredragsserie fra tankesmien Civita, med en 30 minutters fordypning i aktuelle tema.

17/03/2022

Lars Fr. Svendsen om sannhet og demokrati

0:00 00:32:51

17/03/2022

Lars Fr. Svendsen om sannhet og demokrati

by Moderne Media

  • Show notes

Det har vært sjokkerende å se med hvilken letthet Vladimir Putin og Sergej Lavrov har fortalt de mest hårreisende løgner om invasjonen i Ukraina. Som Garry Kasparov har formulert det, finnes det et russisk ord for «falske nyheter», nemlig «nyheter».

Demokratier evner både å basere seg på og å frembringe sannhet i en helt annen utstrekning enn udemokratiske regimer, enten det dreier seg om tidligere tiders enevelder eller moderne diktaturer eller autoritære regimer. Sannheten kan tilføre demokratiet noe det behøver nettopp fordi sannheten ikke er underlagt demokratisk kontroll. Et samfunn kan holdes sammen på ulike måter, for eksempel av rå makt, men et demokratisk samfunn kan ikke eksistere uten at borgerne er orientert mot en felles virkelighet. Sannheten er ikke demokratisk, men demokratiet behøver sannhet.