Civita-foredraget

Civita-foredraget, er en ny månedlig podcast og foredragsserie fra tankesmien Civita, med en 30 minutters fordypning i aktuelle tema.

18/08/2022

Lars Fr. Svendsen om retten til et usunt liv

0:00 00:31:52

18/08/2022

Lars Fr. Svendsen om retten til et usunt liv

by Moderne Media

  • Show notes

Vi har en rett til et godt helsetilbud, men vi har ingen plikt til helse. Folkehelsepolitikken og den tiltagende moraliseringen av helsen gjør det nødvendig å påminne om retten til å leve usunt, hvis man skulle ønske det. Vi ser nå en flytting av ansvar fra individet til staten, der staten vil definere hvordan du bør leve, men gir deg deretter ansvaret selv for å oppfylle statens ønsker. Helse er ikke en privilegert verdi, og den enkelte må selv få vurdere om 80 år med mettet fett eller 84 år med råkost er å foretrekke.