Civita-foredraget

Civita-foredraget, er en ny månedlig podcast og foredragsserie fra tankesmien Civita, med en 30 minutters fordypning i aktuelle tema.

12/05/2022

Lars Fr. Svendsen om penger

0:00 00:32:29

12/05/2022

Lars Fr. Svendsen om penger

by Moderne Media

  • Show notes

Det vi i dagligtalen ofte omtaler som penger, altså mynter eller sedler, er tegn på penger. De «egentlige» pengene er det underliggende systemet av kreditt og debet. Filosofer har vært skeptiske til penger fordi de kan gjøre oss blinde for viktigere verdier enn de økonomiske. Innvendingen har noe for seg, for det finnes mange eksempler på at markedsnormer kan fortrenger andre normer. Men penger er også et uttrykk for noe av det mest verdifulle i menneskelivet: Vår evne til å vise hverandre tillit. Penger skapes helt og fullt av sosiale relasjoner, og kan ikke finnes uten dem. De skaper selvsagt også konflikter, men alt i alt synes pengenes inntog i livene våre å gjøre oss mer, ikke mindre, fredelige.