Civita-foredraget

Civita-foredraget, er en ny månedlig podcast og foredragsserie fra tankesmien Civita, med en 30 minutters fordypning i aktuelle tema.

12/11/2020

Lars Fr. H. Svendsen om ytringsfrihet og toleranse

0:00 00:34:22

12/11/2020

Lars Fr. H. Svendsen om ytringsfrihet og toleranse

by Moderne Media

  • Show notes

Hva er forutsetningene for en reell ytringsfrihet? Filosof Lars Svendsen mener at ytringsfrihet handler om juss. Om at lovverket har vide rammer for ytringer, men også at vi må opprettholde en romslig ytringskultur hvor sivilsamfunnet skaper et rom der ulike oppfatninger kan brytes mot hverandre. Og at vi ikke bruker sosialt press for å stilne våre meningsmotstandere raskest mulig.