16/12/2021

Lars Fr. Svendsen om egoisme

0:00 00:35:58

16/12/2021

Lars Fr. Svendsen om egoisme

by Moderne Media

  • Show notes

Er vi alle dypest sett egoister? Er for eksempel julegavene vi gir hverandre til syvende og sist motivert av egeninteresse? Mange hevder det, og enkelte til og med at vi bør handle egoistisk. Når alt kommer til alt er det ikke særlig overbevisende å hevde at vi alltid først og fremst er motivert av egeninteresse, og langt mindre at vi alltid bør være det. Når gavene pakkes opp den 24., kan du gjøre det uten å måtte bekymre deg så altfor mye for at dine egne og andres motiver «egentlig» er mer suspekte enn de utgir seg for.

Én filosof som ofte blir misforstått dithen at han forsvarer egoisme, er Adam Smith, men han var langt mer opptatt av den hjelpende hånden vi skylder hverandre enn av en såkalt «usynlig hånd» som omdanner egennytte til allmennytte.

Vi er ikke rent egoistiske, men vi er heller ikke helt altruistiske. Et modent, moralsk subjekt vil ikke bare ta hensyn til andres behov, men også sine egne, fordi disse behovene har like stort krav på å bli ivaretatt som alle andres. Men vel å merke: Like stort, ikke større.