29/09/2020

Lisbeth Stigemyr, Nyköping

0:00 00:49:48

29/09/2020

Lisbeth Stigemyr, Nyköping

by ingvar47

  • Show notes
Lisbeth Stigemyr, pastor i Missionsförbundet och Equmeniakyrkan i många år, berättar för Ingvar Holmberg om att det var intressant och bra på de många platserna hon bott, men att den bästa perioden nog var den sista - i Nyköping och den ekumeniskt präglade Hjortensbergskyrkan. Så har hon också valt att bo kvar i Nyköping efter pensioneringen i mars 2020. Inspelningen av hennes inspirerande och intensiva berättelse gjordes 28/9 2020.