15/05/2020

Ingvars egna bitar 01_Berättelser

0:00 00:13:25

15/05/2020

Ingvars egna bitar 01_Berättelser

by ingvar47

  • Show notes
Ingvar Holmberg delger några egna "bitar ur livet": Dikterna "Fönstersmyg" och "Där nymånen ligger på rygg". Han sjunger också sin sång "Jag vill jubla i Herren" och läser prosastycket "Berättelserna i vårt liv".