08/08/2021

Det viktigaste av allt - predikan av Ingvar Holmberg

0:00 00:23:44

08/08/2021

Det viktigaste av allt - predikan av Ingvar Holmberg

by ingvar47

  • Show notes
Under ett återbesök i Strängnäs 1 augusti 2021 predikar Ingvar om "Det viktigaste i livet" i Pingstkyrkan, där han var pastor under fem år på 1980-talet. De fyra viktiga lärdomarna i livet han poängterar är "Glädje över naturen och livet.och som uttrycker sig i tacksamhet till Gud", "Lovsång och glädje mer och mer, ju längre man får leva", "Gärna djurvän men fram allt människovän" och "Att vara med bland 'Jesusfolket' och låta det andliga livet vara en källa inombords som flödar ut till andra". Predikan avslutas med Ingvars egen sång "Det finns en källa i mig".