15/12/2020

Curt Levin - Skånes Pionjärmission

0:00 00:31:44

15/12/2020

Curt Levin - Skånes Pionjärmission

by ingvar47

  • Show notes
Curt Levin (f 1950, död i dec 2020) förknippas med och förkroppsligar församlingsplantering och förkunnelse av kristen tro i Sverige och det sekulariserade Europa. Här berättar denne färgstarke skåning lite från sitt liv för Ingvar Holmberg. Inspelningen gjordes i mars 2015.