"Bitar ur livet" - Ingvar Holmbergs podd

Ingvar Holmberg samtalar med kända och okända människor, som berättar glimtar ur sina liv och erfarenheter av Jesus närvaro och Guds hjälp i deras liv.

04/04/2023

Bibelstudium m I Holmberg _ Kolosserbrevet kap 2

0:00 00:59:56

04/04/2023

Bibelstudium m I Holmberg _ Kolosserbrevet kap 2

by ingvar47

  • Show notes
Ingvar Holmberg läser och kommenterar Paulus brev till församlingen i Kolosse (nuvarande sydvästra Turkiet), en av de församlingar som Paulus inte själv hade grundat men väl kände till Det korta brevet är sprängfyllt av undervisning i olika ämnen. I det det här avsnittet behandlas kapitel 2. Några sånger knyter an till innehållet.