13/12/2022

Bibelstudium m I Holmberg _ Johannes Döparen

0:00 00:58:08

13/12/2022

Bibelstudium m I Holmberg _ Johannes Döparen

by ingvar47

  • Show notes
Johannes Döparen - Vägröjaren - är tema för en av adventssöndagarna.
Här ger Ingvar Holmberg en personstudie av Johannes. Bibelvisor och ett par adventssånger är också med.