17/06/2019

#2 Att förhandla eller icke förhandla?

0:00 00:17:23

17/06/2019

#2 Att förhandla eller icke förhandla?

by Advokatfirman Vinge

  • Show notes
  • Share
Uppsägning på grund av arbetsbrist, flytt av kontor, byte av verksamhetsinriktning och ändring av anställningsvillkor är exempel på några av de situationer vi pratar om i avsnitt #2. Vi följer upp avsnitt #1 där vi diskuterade praktiska do:s och don't:s i en förhandlingssituation. Nu riktar vi istället fokus till frågan om när en arbetsgivare måste förhandla med en arbetstagarorganisation. Trevlig lyssning!
Medverkande: Emelie Svensäter Jerntorp, advokat och Ingela Malmborg, advokat och delägare.