01/06/2022

# 56 Visselblåsarkanaler

0:00 00:18:13

01/06/2022

# 56 Visselblåsarkanaler

by Advokatfirman Vinge

  • Show notes

Från och med 17 juli ska system för visselblåsarrapportering finnas på plats i bolag med mer än 50 anställda så att det på ett enkelt sätt går att anmäla missförhållanden inom bolaget. Det finns många frågor kopplade till upprättandet av dessa system och möjligheten att dela kanaler inom en och samma koncern. Vilka bolag kan dela kanaler och vad behöver man tänka på i förhållande till den eller de personer som ska ta emot rapporteringen? I veckans avsnitt lyfter Emelie Svensäter Jerntorp och Tove Tullberg några av de vanligaste frågorna rörande visselblåsarfunktioner.