09/03/2022

# 51 Gig-economy

0:00 00:13:17

09/03/2022

# 51 Gig-economy

by Advokatfirman Vinge

  • Show notes

Gig-ekonomin är ett fenomen som får allt större fäste, men vad betyder det egentligen för arbetsmarknaden? I det här avsnittet diskuterar Emelie Svensäter Jerntorp och Daniel Melander Björner gig-ekonomins innebörd, och vad det ger upphov till för arbetsrättsliga frågeställningar.