03/02/2021

# 34 VD – en nyckelspelare

0:00 00:21:22

03/02/2021

# 34 VD – en nyckelspelare

by Advokatfirman Vinge

  • Show notes

En VD är en central del av ett bolags verksamhet och det är därför viktigt att ha koll på de bolagsrättsliga regler som gäller i förhållande till en VD. VD ansvarar exempelvis för bolagets löpande förvaltning, men vad innebär det i praktiken och kan man begränsa en VD:s behörighet att agera för bolagets räkning? I veckans avsnitt riktar Emelie Svensäter Jerntorp och Christian Lindhé fokus mot VD-uppdraget och tittar närmare på VD-rollen med utgångspunkt i bolagsrätten.