10/06/2020

# 21 Immateriella rättigheter

0:00 00:16:45

10/06/2020

# 21 Immateriella rättigheter

by Advokatfirman Vinge

  • Show notes

Immateriella tillgångar som skapats av en medarbetare kan uppgå till stora värden, men är det verkligen alltid arbetsgivaren som äger och förfogar över dessa immateriella rättigheter? Detta diskuterar Emelie Svensäter Jerntorp och Lisa Bourghardt i veckans avsnitt.