10/06/2020

# 21 Immateriella rättigheter

0:00 00:16:45

10/06/2020

# 21 Immateriella rättigheter

by Advokatfirman Vinge

  • Show notes

Immateriella tillgångar somskapats av en medarbetare kan uppgå till storavärden, men är det verkligen alltid arbetsgivaren som äger och förfogaröver dessa immateriella rättigheter? Dettadiskuterar Emelie Svensäter Jerntorp och Lisa Bourghardt i veckans avsnitt.